Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning

Om ni upptäcker fel eller tekniska brister inom föreningen skall ni alltid i första
hand kontakta vår tekniska förvaltare :

Måndag till fredag mellan kl 07:00 och 16:00 kontakta fastighetsskötarna på telefon eller via mail, se nedan.
Akuta fel övrig tid gäller Securitas jourtelefon: 0771-50 60 90.

Roland Nordström mobilnr: 070-533 02 99 rolle@emfa.se
Mats Fahlgren mobilnr: 070-377 60 45 mats@emfa.se

Felanmälan går också att via denna adress: https://www.emfa.se/sv/felanmalan.htm

Övrigt Ansvarig Tel
Dörröppnare, porttelefon EMFA se ovan
Hissar Kone AB 0771-50 00 00
Kabel-TV, felanmälan Sappa AB 0774-44 47 44
Skadedjursbekämpning Länsförsäkringar 090-10 90 00