Bostadsrättsföreningen Skidstaven 1

Vår bostadsrättsförening äger kvarteret Skidstaven1 och har låtit bygga fyra bostadshus, två garagebyggnader, en carport, fyra cykelbodar samt två sophus. Föreningen består av husen med adress Nydalavägen 14 och 16 samt Skidspåret 15 och 17. I dessa finns totalt 141 bostadsrättslägenheter, av vilka Umeå kommun äger 12.

I de sju våningar höga husen finns lägenheter i olika storlekar: ett-, två-, tre- och fyrarums-lägenheter. Lägenhetsytorna varierar mellan 20 m2 och 88 m2.

1963 flyttade de första bostadsrättshavare in i de nybyggda husen i Riksbyggens bostadsrättsförening Umeåhus nr 15 på Nydalavägen 14 och 16 samt Skidspåret 15 och 17. Berghem var på den tiden ett ganska nytt bostadsområde med många barnfamiljer och närservicen var god. Inom området fanns en kiosk, en affär, bank och postkontor. Dessa är i dag ombyggda till lägenheter. Numera kan berghemsborna sköta enklare postärenden och försändelser på OKQ8 på Haga. En närbutik med matvaror och andra förnödenheter finns i spelbutiken Axtorpet. Pizzeria, restaurang, en bensinmack, en blomsteraffär, frisersalonger, loppisar och en kvarterskrog finns idag inom området. ICA Berghem med stort sortiment av matvaror och annat finns också i närheten.

Husen fick 1987 den nuvarande plåtfasaden och samtidigt isolerades tak och väggar och fönstren fick aluminiumklädda karmar. Föreningen valde 1997 att lämna Riksbyggen och Skidstaven 1 bildades som en egen fristående bostadsrättsförening. Under 1999 renoverades garaget för att få bättre isolering och nytt tak. Nya lägenhetsdörrar och postboxar installerades hösten 2000. En ny centralfläkt i varje hus har installerats 2001 och 2003 byttes alla fönster och balkongdörrar. Ett nytt garage byggdes sommaren 2004. Samma år gjordes rengöring av avloppssystemet med högtrycksspolning.

År 2005 påbörjades renovering av elsystemet som slutfördes under 2006 och vi övergick till gemensam elmätare med individuell mätning. Under senhösten 2007 påbörjades utbyggnad och inglasning av befintliga balkonger som blev klara hösten 2008. Se bilder från inglasningen här Innertaken byggdes med ljudisolering på bottenvåning och i källaren 2013. Samma år installerades en brandvarnare i alla lägenheter. Även vattensparande ventil sattes i kranen i köket och i toaletten. Relining av avloppsrören genomfördes under 2014. Även utemiljön började ses över under 2014 och arbetet fortsätter. Föreningen firade 50 år med en fest till alla boenden. Hobbyrummen på Skidspåret 15 och 17 iordningställdes efter önskemål från medlemmarna.

Föreningen har ett underhållsplan för alla större renoveringsarbeten.

Bilplatserna (garage och med motorvärmaruttag). Föreningen har 44 garage, 15 platser under carport och 52 motorvärmarplatser.
Förråd. Till varje lägenhet finns ett förråd på vinden eller i källaren.
Grillplats finns på gården och kan användas av de boende.
Gästparkering är i första hand avsedda för besökare under en kortare tid.
Det är endast tillåtet att parkera på parkeringsplatsen, inte framför entréerna eller på gräsmattan.
Hemsida. Föreningen har egen hemsida, adress: www.skidstaven.ac.se
Hobbyrum finns i källaren på Skidspåret 15 och 17. Regler för nyttjande finns att läsa här.
Internet. Husen inom vårt område är anslutna via det lokala nätverket till Internet. Kostnad (100 kr/månaden) ingår i månadsavgiften. Föreningens adress är brf@skidstaven.ac.se
Internetleverantör är Bredband2.com.

Kabel-TV. Föreningen har ett avtal med Sappa.
Matkällare. I varje hus finns ett stort kylrum i källaren med ett låsbart utrymme för varje lägenhet.
Samlingslokal ”Höjdpunkten”. Grannföreningen har en samlingslokal som även kan hyras av medlemmar i Skidstaven för 200 kr/dygn.
Övernattningsrum på Nydalavägen 14 är till medlemmarna. Endast korttidshyra.

 

Föreningens organisationsnummer 794000-1873
Föreningens plusgironummer 37 56 51 – 7
Föreningens fastighetsbeteckning Umeå Skidstaven 1