Arkiv | Trivselfrågor RSS-flöde för denna sektion

Påminnelse

För allas trivsel vill styrelsen påminna boende inom föreningen att … det är förbjudet att mata fåglar. Fåglarna är vilda djur som hittar mat själva. Matrester skapar bara obehag med fåglar som flockas, skränar och förorenar. De kan även sprida sjukdomar. Inom vår förening källsorterar vi matrester som sedan kastas i bruna pappåsar och läggs i […]