Hobbyrum

Hobbyrum för enklare reparationer finns i källaren på Skidspåret 15 och 17.
Hobbyrummen är till för föreningens medlemmar. Man får kostnadsfritt boka och använda rummet för hobbyverksamhet. Bokningsschema finns uppsatt utanför hobbyrummet
I hobbyrummet kan du måla och utföra enklare snickeriarbeten. Verktygen tar du med själv.

Observera att det är de som använder hobbyrummet som själva är ansvariga för att det är ordning och reda i rummet.

För att vårt hobbyrum skall fungera bra finns det några enkla regler som ska följas:

Tider

 • Hobbyrummet är öppet för nyttjande alla dagar mellan 8-20.
 • Bokning av hobbyrummet får ske för max 3 dagar i taget.

Ordningsregler

 • Angivna tider för nyttjande skall respekteras.
 • Lokalen är dåligt isolerad använd därför borr och slipmaskiner sparsamt
 • Lämna lokalen väl städad och rengjord från färg, slipdamm m.m.
 • Lokalen får absolut inte användas som förråd att förvara bildäck, möbler, byggmaterial, verktyg och dylikt.
 • Nyckel skall sättas upp på krok utanför dörren efter avslutat arbetspass. (Arbetspass=bokad tid)
 • Material som kvarlämnas och som innom kort ska användas, SKALL märkas upp med namn.

Säkerhet:

 • När du lämnar hobbyrummet skall lyset släckas.
 • Kontrollera också att dörren går i lås när du stänger.
 • Hobbyrummet kan vara en farlig lekplats och det är därför viktigt att inte locka till nyfikenhet genom att lämna dörren öppen.

Har du frågor eller synpunkter om hobbylokalen – kontakta styrelsen.