Påminnelse

För allas trivsel vill styrelsen påminna boende inom föreningen att … det är förbjudet att mata fåglar. Fåglarna är vilda djur som hittar mat själva. Matrester skapar bara obehag med fåglar som flockas, skränar och förorenar. De kan även sprida sjukdomar. Inom vår förening källsorterar vi matrester som sedan kastas i bruna pappåsar och läggs i […]

Styrelsemöte

INFORMATION OM DÖRREN I KÄLLAREN Dörren till källargången är inte låst numera. Anledningen är att städpersonalen ska kunna komma in utan en speciell nyckel samt att medlemmarna ska ha tillgång till hobbyrummet. Så låt låset vara uppställt, tack! INFORMATION OM KABEL-TV Mer information om kabel-TV avtalet och innehållet ges på föreningens årsstämma 25 april kl. […]