KALLELSE TILL FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

  Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Skidstaven 1 kallas till den årliga föreningsstämman Tid: onsdag 24 april 2013 klockan 18.00   Plats: Höjdpunkten, Nydalavägen 12    Ärenden som behandlas på mötet är sedvanliga årsmöteshandlingar samt motioner – se nedan. Fika efteråt.   VÄLKOMMEN    Motioner och styrelsens yttranden till årsstämman 24/4 2013    Drop in tvättmaskin Motionären […]

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

kommer att hållas onsdagen den 24 april 2013 klockan 18.00 på Höjdpunkten Nydalavägen 12. Medlemmarna har möjlighet att skriva motioner till årsstämman. Dessa skall inlämnas till styrelsen senast tisdagen den 18 mars.   Motionerna kommer att behandlas av styrelsen på styrelsemötet 25/3.     VÄLKOMMEN att skriva din motion

INFORMATION OM BOKNING AV HÖJDPUNKTEN

Grannföreningens samlingslokal Höjdpunkten kan hyras även av medlemmarna i vår förening. Dock har det skett följande förändringar. – du får ingen nyckel för att komma in i lokalen utan en tagg med inmatad information om vilken tid du ha tillträde till lokalen. – lokalen kan bokas för någon/några av följande pass: kl 8-13, 13-18, 18-08. […]