Störning i TV-signalen

Sappa kommer att utföra ett akut arbete på vår utrustning, tisdagen den 6e mellan 11:45 – 12:00.

Under tiden arbetet pågår kommer samtliga TV tjänster vara påverkade.

Kommentarsfunktionen är stängd.