Coronainformation

Att tänka på i dessa Corona-tider: Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer Vi rekommenderar att alla åker ensamma eller familjevis i hissen Ifall du/ni har ett ärende till en granne, ring på telefonen eller mejla istället för att ringa på dörren. Så undviker vi att smitta varandra. Numera har föreningen intensifierat städningen och kompletterat de […]

Årsstämma 2020

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA På grund av Corona utbrottet, kommer stämman att flyttas till torsdagen den 11/6 klockan 18:30. hålls torsdagen den 2 april 2020 klockan 18.30 på Höjdpunkten Nydalavägen 12. Medlemmarna kan skriva en motion som gynnar hela föreningen och för verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller […]

Information från styrelsen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om följande: – i tvättstugorna skall varje användare städa efter sig. Likaså är det viktigt att respektera bokade tvättiderna. Om ingen använder tvättstugan trots en bokning på tavlan, ta kontakt med personen i fråga. Felanmälningslistor kommer att sättas ut i varje tvättstuga där du skriver upp anmält fel med datum och […]