Kallelse årsstämma 19/5 2021

På grund av den pågående pandemin kommer föreningens årsmöte att genomföras på ett annorlunda sätt. Mötet kommer att hållas digitalt över Teams. Röstar gör du på bifogade poströstsedlarna och det kan du göra oberoende om du kommer på det digitala mötet eller inte. Att delta i årsmötet via Teams • Meddela din mejladress senast 17/5 […]