Årsstämma 2020

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA hålls torsdagen den 2 april 2020 klockan 18.30 på Höjdpunkten Nydalavägen 12. Medlemmarna kan skriva en motion som gynnar hela föreningen och för verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller avslås av stämman. Motionen skall senast 5/3 lämnas i styrelsens brevlåda eller skickas till föreningens […]

Information från styrelsen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om följande: – i tvättstugorna skall varje användare städa efter sig. Likaså är det viktigt att respektera bokade tvättiderna. Om ingen använder tvättstugan trots en bokning på tavlan, ta kontakt med personen i fråga. Felanmälningslistor kommer att sättas ut i varje tvättstuga där du skriver upp anmält fel med datum och […]