Årsstämma 7 maj 2024

FÖRENINGENS ordinarie ÅRSSTÄMMA hålls tisdagen den 7 maj klockan 18.30 på Höjdpunkten, Nydalavägen 12. Styrelsen vill att många medlemmar deltar på mötet för att höra vad som gjorts under året, planer för kommande året samt hur föreningens ekonomi ser ut. Du kan som medlem lämna in en motion senast 19 mars. Motionen lämnar du i […]

Nya avgifter 2024

Nyheter i aviseringen från och med 1 januari 2024. Posten bränsleavgift tas bort och kommer att inkluderas i den ordinarie avgiften. Styrelsen beslutade även på sitt möte 21/11 2023 att avgiften kommer att höjas med 10% från och med 1 januari 2024. Hyran justeras också för alla typer av parkeringsplatser och kommer att vara följande, […]