Archive by Author

Problem med varmvattnet

Som ni kanske märkt har vi bara kallvatten. Det beror på att en shuntventil undercentralen har gått sönder. Ärendet har högsta prioritet och bör vara åtgärdat någon gång under måndagen