Årsstämma 9 maj 2023

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA
hålls tisdagen den 9 maj klockan 18.30 på Höjdpunkten,
Nydalavägen 12.

Styrelsen vill att många medlemmar deltar på mötet för att höra vad som gjorts under året, planeringar för kommande året samt hur föreningens ekonomi ser ut.

Du kan som medlem lämna in en motion senast 28 mars. Motionen lämnar du in i styrelsens brevlåda på entréplan.

Motionen skall gynna hela föreningen och föra verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller avslås av stämman.

Motionerna behandlas av styrelsen på styrelsemötet 29/3.

Kallelsen med övriga handlingar skickas till alla medlemmar samt anslås på anslagstavlorna och på föreningens hemsida.

Kommentarsfunktionen är stängd.