Årsstämma 7 maj 2024

FÖRENINGENS ordinarie ÅRSSTÄMMA hålls
tisdagen den 7 maj klockan 18.30 på Höjdpunkten, Nydalavägen 12.

Styrelsen vill att många medlemmar deltar på mötet för att höra vad som gjorts under året, planer för kommande året samt hur föreningens ekonomi ser ut.

Du kan som medlem lämna in en motion senast 19 mars. Motionen lämnar du i styrelsens brevlåda på entréplan.

Motionen skall gynna hela föreningen och föra verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller avslås av stämman.

Motionerna behandlas av styrelsen på styrelsemötet 2/4.

Kallelsen med övriga handlingar utdelas i medlemmars brevlåda samt anslås på anslagstavlorna och på föreningens hemsida.

Kommentarsfunktionen är stängd.