Arkiv | Aktuellt RSS-flöde för denna sektion

Nya avgifter 2024

Nyheter i aviseringen från och med 1 januari 2024. Posten bränsleavgift tas bort och kommer att inkluderas i den ordinarie avgiften. Styrelsen beslutade även på sitt möte 21/11 2023 att avgiften kommer att höjas med 10% från och med 1 januari 2024. Hyran justeras också för alla typer av parkeringsplatser och kommer att vara följande, […]