Arkiv | Aktuellt RSS-flöde för denna sektion

Information från styrelsen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om följande: – i tvättstugorna skall varje användare städa efter sig. Likaså är det viktigt att respektera bokade tvättiderna. Om ingen använder tvättstugan trots en bokning på tavlan, ta kontakt med personen i fråga. Felanmälningslistor kommer att sättas ut i varje tvättstuga där du skriver upp anmält fel med datum och […]