Avgifter, nya koder

Styrelsen vill informera alla medlemmar och boende inom föreningen följande:

Avgiftshöjning från och med 1/7 2023
På grund av rådande omvärldsläge med hög inflation och stigande räntor ser styrelsen behov av att säkra upp föreningens fortsatta finansiering. Förutom att löpande utgifter för bland annat el och andra utgifter stiger så har föreningen flera lån som förfaller såväl under 2023 som 2024, vilket kommer att betyda ökade räntekostnader. Styrelsen har därför beslutat att höja grundavgiften på lägenheterna och garage, carport och motorvärmarplats med 10% från och med 1/7 2023.

Nya koder i husen inom föreningen
Från och med 29/5 byts koderna i alla husen i föreningen. Du får ett separat meddelande med information om rätt kod till ditt hus i din brevlåda.

Påminnelse om odling i pallkrage
Om du vill odla i pallkrage meddela detta till föreningens hemsida eller sekreteraren före 18/5.

Kommentarsfunktionen är stängd.