Fördelning av renoveringsansvar

Enligt § 9 i stadgarna ”skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick”.  Även föreningen har ansvar för underhåll och reparationer av fastigheter och gemensamma utrymmen om inte denna skyldighet åvilar respektive bostadsrättshavare (§ 9). Rent generellt kan sägas att bostadsrättshavaren (brh) är ansvarig för det som finns inne i lägenheten (ytskikt av väggar, golv, tak och liknande). Bostadsrättshavaren har även ansvar för underhåll och reparation av all utrustning, t ex spis, kylskåp, tvättmaskin. Detta gäller oavsett vem som låtit installera utrustningen.

Innan du börjar med en större renovering i din lägenhet skall du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Ansökan finns att ladda ned här. (PDF-format) Vad som gäller vid renovering av badrum har vi samlat på egen sida, här.

Byggdel

Brf:s ansvar

Brh:s ansvar

Anmärkningar
Lägenhetsdörr
Dörrblad, karm, foder

X

Ytbehandling utsida
Dörrblad, karm, foder

X

Ytbehandling insida
Låscylinder, låskistor beslag

X

Dörrhandtag, ringklocka

X

Postbox, Namnskylt

X

Tätningslister

X

Golv i lägenheten
Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt

X

Gäller även i de fall brf försett lgh med golvbrunn i badrummet.
Underliggande stomme

X

Innerväggar i lägenhet
Ytskikt, t ex tapeter och målning samt underliggande
tätskikt

X

Underliggande konstruktioner eller stomme

X

Innertak i lägenhet

Ytskikt och ytbehandling samt underliggande tätskikt

X

Brh svarar för undertak. Vid målning av innertaken
(sandgrängade), rådgör med expertis om lämplig målarfärg
Underliggande konstruktion eller stomme

X

Byggdel

Brf:s ansvar

Brh:s ansvar

Anmärkningar

Fönster och fönsterdörrar

Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar

X

Utvändig målning av karmar och bågar

X

Fönsterglas

X

Brf svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman,
likaså vid ev sättningar i huskroppen.
Spanjolett inkl handtag

X

Beslag

X

Fönsterbänk

X

Markiser

X

För uppsättning av markiser krävs styrelsens tillstånd.
Tätningslister

X

Vädringsfilter

X

Springventil

X

VVS-artiklar

Tvättställ, badkar, duschkabin

X

Blandare, dusch, duschslang, kranar inkl kranbröst

X

Stämman kan besluta att brf svarar för underhåll av
grund-standard och normalt antal blandare mm i lägenheter
WC-stol inkl spolanordning

X

Brf ansvarar för spolanordning som brf försett lägenheten
med
Packningar

X

Torkskåp med inredning, torktumlare

X

Diskbänksbeslag

X

Tvättmaskin, handdukstork

X

Ventilationsfilter

X

Byte och rengöring av t ex filter i köksfläkt
Ventilationsdon

X

Från- och tilluftsventiler
Vattenradiatorer med ventil och termostat

X

Brh svarar för målning
Kall- och varmvattenledningar

X

Brh svarar för målning
Rensning av avloppsledningar

X

Golvbrunn och sil. Vattenlås

X

Brh svarar för målning. Brf svarar för övrigt underhåll av avloppsledningen
i golvbrunn och sil inkl vattenlås utöver rensning.

Köksutrustning

Diskmaskin, kyl- och frysskåp

X

Spis, mikrovågsugn, spiskåpa

X

Brh ansvarar för regelbunden rengöring av filter och andra delar
Köksfläkt

X

Brf om fläkten ingår i husets ventilationssystem
Byggdel

Brf:s ansvar

Brh:s ansvar

Anmärkningar

Förråd mm

Källar- och vindsförråd tillhörande lägenheten

X

Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar,
tak, dörrar, inredning mm
Gemensamma soputrymmen

X

Garage

X

Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar,
tak dörrar, inredning mm
Avskiljande nätvägg i förråd och garage

X

Övrigt

Inredningssnickerier

X

Badrumsskåp

X

Innerdörrar

X

Trösklar, socklar, foder, lister

X

Gardinstänger

X

Torkställning

X

Beslag

X

Vattensäng

X

Styrelsens tillstånd krävs pga ev begränsad bärighet
för bjälklagen i vissa hus

Elartiklar

Övriga elartiklar

X

Gäller utrustning som föreningen försett lägenheten
med, tex kontaktdon, med nedanstående undantag
Eluttag, strömbrytare, armatur

X

Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten

Balkong

Inglasning

X

Insidan av balkongen

X

Balkonggolv

X

Vädringsställ och beslag

X