Renovering av badrum

På 60-talet när vår förening byggdes var bad- och duschvanorna annorlunda. Man badade i badkar och därför byggdes badrummen därefter. Av det skälet finns inget ordentligt tätskikt bakom och under de ursprungliga kakel- och klinkerplattorna och man bör därför undvika att spruta vatten direkt mot golv och väggar. Det är således FÖRBJUDET att ta bort badkaret och inrätta en duschplats utan att samtidigt göra något åt golv och väggar.

För att uppmuntra badrumsrenovering och därmed minska risken för vattenskador lämnas ett renoveringsbidrag på 10,000 kronor per lägenhet vid ETT tillfälle. För att erhålla bidraget så skall följande villkor vara uppfyllda:

 • Betongkakan som sitter under originalklinkers skall tas bort och även den gamla golvbrunnen skall bytas ut mot ny.
 • Efter att betongkakan bilats bort och innan nytt ytskikt monteras skall fastighetsskötaren kontakts som utför en besiktning och lämnar ett protokoll på utförd besiktning.
 • Alla arbeten skall vara utförda av en firma som är godkänd/auktoriserad att utföra våtrumsarbeten i badrum.
 • Utbetalning av bidraget sker mot uppvisande av faktura från den firma som utfört arbetet samt protokoll från fastighetsskötare på utförd besiktning.
 • Viktigt att tänka på om du skall renovera ett badrum i originalskick (vitt kakel halva väggen blå/vit rutigt golvklinker) som innehåller kakelfogarna asbest. Kom ihåg att berätta det för den firma som skall utföra arbetet; de vet på vilket sätt asbesten skall tas om hand.
 • År 2014 utförde föreningen så kallad Relining av våra avloppsrör. Detta innebär att renovering av badrum ställer krav på att alla som vill renovera sina badrum informerar företag som skall utföra renoveringen om att föreningen har relinade avloppsrör. Information om vad som gäller finner ni här.

Innan du börjar med en större renovering i din lägenhet, lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. En blankett finns i mappen och på vår hemsida under fliken ”fördelning av renoveringsansvar”. Skall du renovera ditt badrum kontakta i förväg styrelsen för klarläggande av regler kring och utförande av arbetet.

Om du funderar på att byta ut befintligt värmesystem i badrummet till annat, gäller följande:

 • Byte till vattenburen golvvärme.
  Du kan ta bort befintligt element och leda ned värmen via värmeslingor i golvet. Observera att du i detta fall måste återinstallera den termostat som tidigare suttit på värmeelementet för att undvika ”värmestöld” från grannarna. Tänk på att golvet inte kommer att vara varmt under sommarhalvåret. Kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen för ytterligare information.
 • Byte till elburen golvvärme.
  Du kan låta en behörig installatör installera värmeslingor som värms av elström. Fördelen är att du själv kan styra värmen i golvet året runt. Elementet kan plockas bort men vattnet måste ledas över mellan inkommande och utgående värmerör. Kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen för ytterligare information.
 • Handdukstork.
  Du kan installera antingen en eluppvärmd handdukstork eller en handdukstork med vattenburen värme, i detta fall gäller samma som om du installerar vattenburen golvvärme, alltså att den ursprungliga termostaten skall återinstalleras på handukstorken. Kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen för ytterligare information.

Lite bakgrundsinformation:
Renovering av badrum ger ett ekonomiskt mervärde av lägenheten i form av ett högre pris vid en senare försäljning. Men det finns begränsningar att ta hänsyn till! Enligt bostadsrättslagens 7 kapitel § 7, får en bostadsrättshavare inte, utan tillstånd av styrelsen, bygga om i kök och badrum, göra ingrepp i bärande konstruktion eller vidta andra förändringar som kan påverka föreningen och fastigheten negativt. Att ge sig på innerväggar, flytta värmeelement, bygga om i kök och badrum, sätta in bastu eller ge sig på ledningar för vatten och värme kräver föreningens medgivande.

OBS! Vissa arbeten kräver behörig fackman, t ex elarbeten och VVS-arbeten.

Även sådant som man kan göra själv, men som av någon orsak påverkar fastigheten och föreningen i övrigt, kräver styrelsens godkännande. Skälen är att felaktiga arbeten och material kan påverka fastigheten negativt. När man bygger om ett badrum, måste alltid vattenledningar dras om, och tätskikt i väggar och golv undersökas. Om en skada uppstår senare, kan föreningen kräva medlemmen på ersättning om styrelsen inte tillfrågats innan, även om arbetet är utfört enligt alla normer och föreskrifter.

Funderar du över något, kontakta styrelsen för råd.