Påminnelse

För allas trivsel vill styrelsen påminna boende inom föreningen att

… det är förbjudet att mata fåglar.
Fåglarna är vilda djur som hittar mat själva. Matrester skapar bara obehag med fåglar som flockas, skränar och förorenar. De kan även sprida sjukdomar.

Inom vår förening källsorterar vi matrester som sedan kastas i bruna pappåsar och läggs i kärlet i soprummet.

… hundar och katter ej skall lämnas utan uppsikt på gården.
Avföringen skall plockas upp och kastas i soporna.

… rökning
kan ske lite längre från entréerna så inte röken kommer in i huset.Fimparna plockas självklart upp eller slängs i därtill avsedda askfat.

Mer kan du läsa i medlemsmappen. Har du inte den ta kontakt med styrelsen.

Kommentarsfunktionen är stängd.