Kallelse årsstämma 19/5 2021

På grund av den pågående pandemin kommer föreningens årsmöte att genomföras på ett annorlunda sätt.
Mötet kommer att hållas digitalt över Teams. Röstar gör du på bifogade poströstsedlarna och det kan du göra oberoende om du kommer på det digitala mötet eller inte.

Att delta i årsmötet via Teams

• Meddela din mejladress senast 17/5 2021 till ordföranden Fredrik Moliis på mejl fredrik.moliis@wasaline.com.
• Du kommer att få en digital kallelse till din mejl som du godkänner och när det är dags för mötet öppnar du kallelsen och klickar in dig på länken till mötet.

Poströstning
All röstning skall ske via poströstning. Poströstsedlarna delas ut till alla medlemmar i brevlådorna. Sedeln innehåller dagordningen där det finns förtryckt vilka frågor som det kommer att röstas om på mötet. Vid varje fråga kommer det att finnas svarsalternativ – ja och nej – att kryssa för.
Kryssa i dina svar på sedeln och lämna den i föreningens brevlåda senast 17/5.
Poströsterna kommer att räknas och registreras innan mötets öppnande 19/5. De medlemmar som poströstat kommer att registreras som deltagare i mötet.

Ps. Kolla i din brevlåda på årsmötesdagen – där kommer att finnas en överraskning från föreningen.

Kommentarsfunktionen är stängd.