Information från styrelsen

Styrelsen vill informera alla medlemmar och boende inom föreningen följande:

Vi har för tillfället problem med varmvatten inom föreningen.
Problemet är lokaliserat till en ventil i undercentralen på Höjdpunkten. En ny ventil är beställd men på grund av extra röd dag ännu den här veckan är det osäkert om ventilen kommer att hinnas att bytas ut denna vecka. Senast under början av nästa vecka kommer problemet att åtgärdas. OBS! Det här betýder att det inte lönas sig att göra ytterligare felanmälningar.

Bygget av ett nytt garage har skjutits fram till 2023. Orsaken är världsmarknadsläget som orsakar kraftigt höjda priser på bl a stål och trä. Styrelsen kommer att följa läget och ta in nya offerter under 2022 med sikte på en byggstart våren 2023.

Om du förlorar din lägenhetsnyckel – gör följande:
• Kontakta Norrskydd, Spårvägen 6, Umeå, tel 077 – 022 10 10
• Ta med bevis för boende (kontrakt eller hyresavi) när du ska till Norrskydd.
• Visa legitimation eller körkort
• Ta med lägenhetsnyckel/nycklar du har kvar.
• Ny nyckel erhålles under besöket hos Norrskydd, om allt är okej.
• Kostnaden för nyckeln (500 kr) betalar du själv.

God fortsättning på det nya året
önskar styrelsen

Kommentarsfunktionen är stängd.