Container för vårstädning

Nu är det dags för vårstädning i vår förening. Passa på att storstäda i ditt förråd och hemma hos dig.

Föreningen har beställt en container som kommer att finnas uppställd vid Nydalavägen 14 under tiden 30/5 – 12/6. Där kan du kasta dina grovsopor för bortforsling.

Obs elektronik, farligt avfall eller trädgårdsavfall är inte tillåtet att slänga i containern. Det kör du själv till återvinningen.

Har du föremål i någon av föreningens allmänna utrymmen, såsom trapphus, förrådsgångar, tvättstugeutrymmen, cykelförråd osv skall dessa tas om hand, endera slängas eller flyttas till eget förråd före 30/5.
Efter det här datumet kommer alla allmänna utrymmen att tömmas på allt som finns kvar och slängas. Observera att denna uppmaning inte gäller endast för detta datum. Kontroll av allmänna utrymmen kommer hädanefter ske löpande under året och föremål som påträffas där de inte skall vara kommer då också omedelbart att slängas.

Styrelsen vill samtidigt påminna om att det alltid är förbjudet att bevara personliga tillhörigheter i allmänna utrymmen. Det borde vara uppenbart för alla av rent solidariska skäl. Vi måste alla hålla våra grejer i våra lägenheter eller förråd för att det skall fungera i föreningen.

Det viktigaste skälet till att det inte är tillåtet är dock pga brandskyddsskäl. Om det värsta inträffar måste alltid trapphus och förrådsgångar vara fria från föremål och där har vi alla ett ansvar att se till att det alltid är så. Det här betyder att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar, rollatorer, skor, mattor eller cyklar i trapphuset. Föreningen har även cykelhus och cykelförråd där cyklar skall förvaras, de ska inte transporteras upp till lägenheten.

Kommentarsfunktionen är stängd.