Information från styrelsen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om följande: – i tvättstugorna skall varje användare städa efter sig. Likaså är det viktigt att respektera bokade tvättiderna. Om ingen använder tvättstugan trots en bokning på tavlan, ta kontakt med personen i fråga. Felanmälningslistor kommer att sättas ut i varje tvättstuga där du skriver upp anmält fel med datum och […]

Container

Som ni säkert sett står det en container bakom soprummet mellan Skidspåret 15 och 17. Dit kan medlemmar och boende inom föreningen kasta sina grovsopor om ni håller på att rensa hemma. Dock är det inte tillåtet att kasta dit elektronik, farligt avfall eller trädgårdsavfall. Containern står kvar fram till 10/6.