Kallelse till årsstämma

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA hålls onsdagen den 3 april 2019 klockan 18.30 på Höjdpunkten Nydalavägen 12. Medlemmarna kan skriva en motion som gynnar hela föreningen och för verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller avslås av stämman. Motionen skall senast 4 mars lämnas i styrelsens brevlåda eller skickas till […]

Information från styrelsen

Information om hösten och rensningen i våra gemensamma utrymmen Nu har föreningen haft en höstrensning i våra gemensamma utrymmen. Allt har gått över förväntan och det ser bra ut. Därför hoppas styrelsen att utrymmen som är allmänna utrymmen förblir lika fina – och utan de boendes privata saker. Enligt brandskyddet och brandlagstiftningen får det inte […]