Information från styrelsen

Hyra för varmgarage, carport och motorvärmarplats kommer att justeras och de nya hyrorna börjar gälla från 1 januari 2019.
Hyran per månad för de olika parkeringsplatserna kommer då att vara enligt följande:

– varmgarage 320,-

– carport 190,-

– motorvärmarplats 100,-.

Rensning av alla allmänna utrymmen i föreningen kommer att ske 10 oktober. Känner du på dig att du har grejer i trapphus/förrådsgångar/cykelrum/ förvaringsgångar i källaren/vinden? Kanske en dörrmatta utanför lägenhetsdörren i trapphuset? Vill du slänga något kommer en container att stå vid Nydalavägen 14 vid garagegaveln och det du vill ha kvar ställer du in i ditt eget förråd. Du kan även passa på att städa ditt förråd/lägenhet. Allt som står kvar i allmänna utrymmen den 10:e oktober kommer dock att slängas. Styrelsen vill påminna alla medlemmar att det är strikt förbjudet att förvara föremål i allmänna utrymmen med hänvisning till utrymningsvägar och brandrisk.

Cyklar. Under hösten brukar det stå många cyklar ute lite överallt inom föreningen. Du kan ställa din cykel i cykelhuset eller i källaren. Om du inte använder cykeln under vintern så ställ in den i cykelförrådet i källaren.

Information om parkeringsövervakning av gästparkeringarna kommer att lämnas till medlemmarna inom en snar framtid.

Mer information hittar du på föreningens hemsida www.skidstaven.ac.se eller i medlemsmappen som alla borde ha fått.

Kommentarsfunktionen är stängd.