Information från styrelsen

Information om parkeringsövervakning av gästparkeringarna

På grund av ett alltmer utbrett missbruk av våra gästparkeringar, främst från omkringliggande villaområde och medlemmar i grannföreningen har styrelsen beslutat att anlita Securitas att ta hand om övervakningen av föreningens gästparkeringar. Dessa finns utmed Kamratvägen och Berghemsvägen.

Övervakningen börjar gälla från och med 1 oktober 2018. Följande gäller:

– varje hushåll får tre (3) lilafärgade tillstånd. På tillståndet fyller du själv ditt lägenhetsnummer. Tillståndet gäller tillsvidare och skall placeras väl synligt i bilrutan på de bilar som står parkerade på gästparkeringen.

– man kan stå 24 timmar på gästparkeringen utan att flytta bilen under vardagar. Under helger kan man stå från fredag lunch – måndag lunch utan att flytta på bilen.

– tillstånd för släp, husvagn, båtvagn behövs ej. Viktigt att komma ihåg är att släp och dylikt endast skall stå på parkeringen så länge det finns behov och de får absolut inte stå parkerade under vinterhalvåret då de kommer i vägen för snöröjningen.

– medlemmars bilar får stå på gästparkeringen men det skall även då finnas ett parkeringstillstånd väl synligt i bilen. Observera att gästparkeringen är till för våra gäster och alla ni som hyr någon typ av parkering alltid i första hand skall använda den egna platsen.

– parkering utanför entréerna är inte tillåten, dock får man stå där ca 10 minuter för i- och urlastning.

Kommentarsfunktionen är stängd.