Information från styrelsen

Information om hösten och rensningen i våra gemensamma utrymmen

Nu har föreningen haft en höstrensning i våra gemensamma utrymmen. Allt har gått över förväntan och det ser bra ut.

Därför hoppas styrelsen att utrymmen som är allmänna utrymmen förblir lika fina – och utan de boendes privata saker.

Enligt brandskyddet och brandlagstiftningen får det inte finnas privata och brännbara saker i allmänna utrymmen. Och detta ska vi alla respektera.

Kommentarsfunktionen är stängd.