Kallelse till årsstämma

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

hålls onsdagen den 3 april 2019 klockan 18.30

på Höjdpunkten Nydalavägen 12.

Medlemmarna kan skriva en motion som gynnar hela föreningen och för verksamheten framåt. Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till. Motionen godkänns eller avslås av stämman.

Motionen skall senast 4 mars

lämnas i styrelsens brevlåda eller skickas till föreningens e-post.

Motionerna kommer att behandlas av styrelsen på mötet 12/3.

Kallelse med övriga handlingar kommer att skickas till alla medlemmar samt anslås på anslagstavlor och på föreningens hemsida.

VÄLKOMMEN

att skriva din motion

Styrelsen BRF Skidstaven 1

Kommentarsfunktionen är stängd.