Information från styrelsen

Styrelsen vill påminna medlemmarna om följande:

i tvättstugorna skall varje användare städa efter sig. Likaså är det viktigt att respektera bokade tvättiderna. Om ingen använder tvättstugan trots en bokning på tavlan, ta kontakt med personen i fråga.

Felanmälningslistor kommer att sättas ut i varje tvättstuga där du skriver upp anmält fel med datum och Emfa skriver när felet är åtgärdat. Obs du som upptäckt felet måste ringa till Emfa och meddela felet.

– i soprummen sorteras efter vanliga hushållssopor, kompost, plast, kartonger, papper eller mindre elektriska saker. Större grovsopor tar du själv till Gimonäs. Farligt avfall tar du själv till därtill avsedd station.

cyklar kan du förvara över vintern i källaren.

Styrelsen önskar alla medlemmar och boende trevlig vinter.

Kommentarsfunktionen är stängd.