Årsstämma 2020

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA
På grund av Corona utbrottet, kommer stämman att flyttas till torsdagen den 11/6 klockan 18:30.

hålls torsdagen den 2 april 2020 klockan 18.30
på Höjdpunkten Nydalavägen 12.

Medlemmarna kan skriva en motion som gynnar
hela föreningen och för verksamheten framåt.
Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till.
Motionen godkänns eller avslås av stämman.

Motionen skall senast 5/3
lämnas i styrelsens brevlåda eller skickas till föreningens e-post.

Motionerna kommer att behandlas av styrelsen på mötet 24/3.
Kallelse med övriga handlingar skickas till alla medlemmar samt anslås på anslagstavlorna och på föreningens hemsida.

VÄLKOMMEN att skriva din motion

Kommentarsfunktionen är stängd.