Container

Nu är det dags för vårstädning i vår förening. Passa på att storstäda i ditt förråd och hemma hos dig.

Föreningen har beställt en container som kommer att finnas uppställd bakom Nydalavägen 14 under tiden 20/5–3/6. Där kan du slänga dina grovsopor för bortforsling.

OBS! elektronik, farligt avfall eller trädgårdsavfall är inte tillåtet att slänga i containern, det kör du själv till återvinningen.

Om du vet att du har personliga föremål i någon av föreningens allmänna utrymmen, såsom trapphus, förrådsgångar, tvättstugeutrymmen, cykelförråd osv skall dessa tas om hand, endera slängas eller flyttas till eget förråd före 31/5. Efter det datumet kommer alla allmänna utrymmen att tömmas på allt som finns kvar och slängas.

Styrelsen vill samtidigt påminna om att det alltid är förbjudet att bevara personliga tillhörigheter i allmänna utrymmen. Det borde vara uppenbart för alla av rent solidariska skäl. Vi måste alla hålla våra grejer i våra lägenheter eller förråd för att det skall fungera i föreningen.

Det viktigaste skälet till att det inte är tillåtet är dock pga brandskyddsskäl. Om det värsta inträffar måste alltid trapphus och förrådsgångar vara fria från föremål och där har vi alla ett ansvar att se till att det alltid är så. Det här betyder att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar, rollatorer, skor, mattor eller cyklar i trapphusen. Föreningen har även cykelhus och cykelförråd där cyklar skall förvaras, de ska inte transporteras upp till lägenheten.

Kommentarsfunktionen är stängd.