Årsstämma 2020

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA
hålls onsdagen den 16 september 2020 klockan 18.30
på Höjdpunkten Nydalavägen 12.

Datumet för årsstämman är ändrat på grund av coronaviruset. Styrelsen vill att många medlemmar kan närvara på stämman för att höra vad som gjorts under året och vad som planeras samt hur föreningens ekonomi ser ut idag.

Tiden för att lämna in en motion har också förlängts. Du kan lämna in motionen senast 25/8 i styrelsens brevlåda på entréplan eller skicka till styrelsens e-post.

Motionen skall gynna hela föreningen och föra verksamheten framåt.
Motionen bör innehålla ett förslag som styrelsen tar ställning till.
Motionen godkänns eller avslås av stämman.

Motionerna kommer att behandlas av styrelsen på mötet 1/9.

Kallelse med övriga handlingar skickas till alla medlemmar samt anslås på anslagstavlorna och på föreningens hemsida.

Kommentarsfunktionen är stängd.