Årsstämma 16/9 2020 och motioner

Snart är det dags för årsstämman för vår bostadsrättsförening Skidstaven 1, nämligen onsdagen den 16 september. Det kommer dock att bli annorlunda i år på grund av Coronapandemin.
Därför genomför vi årets stämma på ett annorlunda sätt – för att inte smitta andra eller smittas själva.

Följande gäller
• Endast en deltagare från varje lägenhet kan delta i lokalen
• Möjlighet att delta via internet, Teams. Meddela i så fall din mailadress till ordföranden Fredrik Moliis senast 14/9. Hans mailadress är fredrik.moliis@wasaline.com.
• Inget fika kommer att serveras i år och därför finns bara stolar i lokalen (Höjdpunkten) för att hålla avstånd mellan deltagare.

Följande motioner har inlämnats till styrelsen för yttrande innan årsstämman.

1. Laddplatser till elbilar
Motionären vill att föreningen ska installera laddboxar till elbilar på någon parkering.
Styrelsen anser att frågan är aktuell men vill vänta med åtgärden till nästa år då vi kommer att bygga ett nytt garage bakom Nydalavägen 14 och Skidspåret 17. Då kan några platser göras till laddningsstationer för elbilar.

2. Laddstationer till samtliga motorvärmarplatser
Motionären vill att föreningen investerar laddstationer till samtliga motorvärmarplatser och garage. Hen anser också att enskilda medlemmar inte ska köpa in modulen själv.
Styrelsen anser att ovanstående svar ska gälla även denna motion.

3. Slå samman funktionerna Kabel-TV-ansvarig och Internetansvarig och Bilda en funktion inom föreningen
Motionärerna föreslår att man slår ihop funktionerna kabel-TV-ansvarige och Internetansvarige. Anledningen är bättre teknisk utveckling. De anser också det viktigt att bilda en trivselgrupp som kan anordna gemensamma aktiviteter.
Styrelsen anser att båda funktionerna behövs för att behålla kontakt med medlemmarna och företagen.
Styrelsen anser att det är bra med olika aktiviteter och kommer att efterfråga om intresserade finns som kan hålla i en sådan grupp likaså en ledare för gruppen behövs. Pengar till en sådan grupp kommer att budgeteras för genomförande av aktiviteter.

Kommentarsfunktionen är stängd.