Information om el- eller hybridbil

Funderar du på att köpa en el- eller hybridbil? Din förening erbjuder dig möjlighet att ladda din bil när den befinner sig på sin hemadress. Observera att laddningsmöjligheten för dig som medlem inom föreningen kräver tillgång till någon typ av hyrd parkeringsplats.

1. Föreningen köper in laddutrustning, installerar och äger utrustningen. Om du har en garageplats blir den tillkommande, förhöjda, kostnaden för ditt garage 175 kr/månad. Om du har en parkeringsplats i Carport alternativt motorvärmarplats blir motsvarande förhöjda hyreskostnad 258 kr/månad. Dessa avgifter tillkommer alltså ovanpå på den hyra du idag betalar för din parkeringsplats. Orsaken till skillnaden mellan en garageplats och andra typer av parkeringsplatser beror på att det på en ”öppen” parkering krävs att innehavaren till en sådan parkeringsplats skall kunna identifiera sig för att kunna ladda sitt fordon. Möjligheten att kunna identifiera sig gör att kostnaden för utrustningen stiger, därav skillnaden i den förhöjda månadsavgiften.

2. En schablonavgift på förbrukad el tas ut per månad med 150 kr under det första kalenderåret. Vid varje årsskifte läses mätaren av, stäms av mot preliminärt inbetalt belopp under året och regleras. Nästa års schablonavgift bestäms på basen av föregående års avläsning.

Laddutrustning kan installeras idag på din befintliga parkeringsplats. Begränsning finns dock i form av antal som kan ansluta sig inom den kapacitet som föreningens elnät på våra olika typer av parkeringsplatser erbjuder. En ansökan om möjlighet att ansluta laddningsutrustning skall inlämnas till styrelsen som bedömer om möjlighet att ansluta ny laddutrustning finns.

Under år 2021 planerar föreningen att bygga ett nytt varmgarage längs Berghemsvägen med cirka 32 nya platser. Garaget kommer att förberedas för att klara av laddningsutrustning på varje ny parkeringsplats inom garaget. Föreningen kommer därmed att ha möjlighet att erbjuda betydligt fler medlemmar tillgång till varmgarage med laddningsmöjlighet.

Kommentarsfunktionen är stängd.